Veikla » Veiklos sritys

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

Pradinis ugdymas, kodas 85.20;

Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

Kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

Maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.