Savivalda » Mokyklos taryba

 

Marina Žebelienė, tarybos pirmininkė

Jolanta Pliatkienė, mokytoja

Sonata Birbalienė, profsąjungos pirmininkė

Lina Šlepetienė, tėvų atstovė

Milda Grauslienė, tėvų atstovė

Lina Studencova, tėvų atstovė

Liveta Burniauskaitė, 8 klasės mokinė

Gabrielė Kmitaitė, 8 klasės mokinė