NUOTOLINIS MOKYMAS (MOKYKLA)

Aktualūs atnaujinimai

NŠA specialistai parengė rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašą, skirtą dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, o taip pat Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis. Priemonių sąrašas pasiekiamas skiltyje „Skaitmeninės priemonės“;

Atnaujintas skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas (xls formatu 2020.03.24 versija). Taip pat parengtas skaitmeninių mokymo priemonių leidinys (pdf formatu 2020.03.23 versija). Visas priemones galima rasti skiltyje „Skaitmeninės priemonės“;

Mokyklos, norinčios pradėti nuotolinį mokymą, turėtų priimti sprendimus dėl mokymosi aplinkos naudojimo. Parengtos rekomendacijos „Dėl mokymosi aplinkų kūrimo mokyklose“ (pdf formatu) pasiekiamos skiltyje „Dokumentai“;

Atnaujinama skiltis „DUK“ Jūsų rūpimais klausimais, pateikiant specialistų atsakymus.

Nuotolinio mokymo tvarka

Mokyklų bendruomenės turi susitarti dėl nuotolinio mokymo mokykloje tvarkos, taip pat kiekvienoje mokykloje turi būti paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius. 

Organizuojant nuotolinį mokymą, reikėtų įvertinti mokykloje jau taikomas informacines sistemas ir virtualias aplinkas: dienynus, virtualias mokymo aplinkas (pvz., Moodle, Edmodo), bendradarbiavimo platformas (pvz. Google suite, MS Office 365) ir pan. Svarbu susitarti su mokytojais dėl aplinkų pasirinkimo, kad mokiniams netektų lankytis įvairiose svetainėse. Taip pat galima bendradarbiauti su kitomis mokyklomis.

Mokytojai ir mokiniai nuotolinio mokymo metu turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis (pvz., „Google“ dokumentai).
Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti ir kt., pakviesti mokytojus naudotis vaizdo paskaitų kambariais ir, vedant pamokas nuotoliniu būdu, įrašyti jas ir tokiu būdu pradėti kurti turinį jau dabar, papildant jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais.
Nuotoliniu būdu gali būti teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo.

Mokymuisi nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt. 

Pateikiame keletą nuotolinio mokymo sprendimų mokykloms:

Skaitmeninių priemonių paieška portale E-mokykla
Mokymosi medžiagos saugykla „Ugdymo sodas“, prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams
Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ mokomoji medžiaga 
Brandos egzaminų užduotys ir atsakymai
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys ir atsakymai
Mokymo turinys atviruose ištekliuose kitomis kalbomis, pvz. Khan Academy, European Schoolnet, Learning Resource Exchange, School Education Gateway
Leidyklos TEV skaitmeniniai ištekliai mokytojams ir mokiniams nemokamai: matematika.lt, evadovėliai.lt bei evadoveliai.lt/imk.
Elektronininė mokymosi aplinka EMA mokytojams nemokamai.
Skaitmeninė edukacijos laboratorija EDUKA mokytojams nemokamai.