Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla » Ikimokyklinio (2 m.) ugdymo grupė „Vabaliukai“